Image5 Јул 2022

АДИНГ НА 12. МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА, ОДРЖУВАЊЕ И САНАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ” ВО ВРЊАЧКА БАЊА, Р. СРБИЈА

Од 29. јуни до 01. јули, 2022 година во Врњачка Бања, Р. Србија, се одржа 12. Меѓународно научно-стручно советување на тема „ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА, ОДРЖУВАЊЕ И САНАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ”.

АДИНГ БЕЛГРАД е традиционален покровител и организатор на овој настан. На симпозиумот беа пријавени 80 стручни трудови, додека инженерите од службата Примена и Пласман имаа вкупно 4 презентации, 1 комерцијална презентација, како и 3 научно-стручни трудови:

„Принципи, методи, материјали и примери за санација и заштита на хидро-технички тунели според европски норми” Никола Узунов, Водечки менаџер за техничка примена и продажба во Адинг, Проф д-р Златко Зафировски;

„Санација на разладна кула во термо електраната РЕК Битола” Иванчо Симоновски, Регионален менаџер за техничка примена и продажба во Адинг;

„Споредба на изведба на различни видови материјали за поправка и нивна примена” Филип Попорданоски, Самостоен инженер за техничка примена и продажба во Адинг.

Трите труда може да ги погледнете и во делот Публикации на нашата веб страна.