Image

„Sanacija rashladnog tornja u termoelektrane REK Bitola”

„Sanacija rashladnog tornja u termoelektrane REK Bitola” Ivančo Simonovski (2022) Publikaciju možete downloadirati ovdje  ...

Više
Image

„Poređenje performanse različitih vrsta materijala za popravke i njihova primjena"

„Poređenje performanse različitih vrsta materijala za popravke i njihova primjena" Filip Popordanoski (2022) Publikaciju možete downloadirati ovdje    ...

Više
Image

„Principi, metode, materijali i primeri sanacije i zaštite hidro-tehničkih tunela u saglasnosti sa evropskim normama”

„Principi, metode, materijali i primeri sanacije i zaštite hidro-tehničkih tunela u saglasnosti sa evropskim normama”  Zafirovski Zlatko, Uzunov Nikola (2022)  Publikac...

Više
Image

INDIS 2021, Novi Sad - UTICAJ LETEĆEG PEPELA NA KLJUČNE KARAKTERISTIKE SAMOUGRADNOG BETONA

UTICAJ LETEĆEG PEPELA NA KLJUČNE KARAKTERISTIKE SAMOUGRADNOG BETONA Ivica Stoilovski, Toni Arangjelovski, Blazhe Dukovski (2021) Publikaciju možete downloadirati ovdje ...

Više
Image

Otpornost betona na prodor vode pod pritiskom – mehanizmi prodora vode, ispitivanja, praktična iskustva

Otpornost betona na prodor vode pod pritiskom – mehanizmi prodora vode, ispitivanja, praktična iskustva Nikola Uzunov (2017) Publikacija možete downloadirati ovdje. ...

Više
Image

Тrajnost betona izloženog na dejstvo vode, atmosferskih uticaja i hemisku koroziju

Тrajnost betona izloženog na dejstvo vode, atmosferskih uticaja i hemisku koroziju Uzunov Nikola, Jancev Dime (2016) Publikacija možete downloadirati ovdje. ...

Više