Image

Производна програма МК/ЕН

Преземете го електронското издание на производната програма ...

Повеќе
Image

Заштита на армирано бетонски конструкции од патната инфраструктура и објекти изложени на карбонизација

Преземете го електронското издание на брошурата  „Заштита на армирано бетонски конструкции од патната инфраструктура и објекти изложени на карбонизација“    ...

Повеќе
Image

Методологија за изведба на цементна индустриска подна обработка со Подинг К и Декосил В

Преземете го електронското издание на брошуратa „Методологија за изведба на цементна индустриска подна обработка со Подинг К и Декосил В“ ...

Повеќе
Image

Материјали и технологии за градба на тунели и нивна заштита

Преземете го електронското издание на брошурата „Материјали и технологи за градба на тунели и нивна заштита“ ...

Повеќе
Image

Бели лепила за плочки

Преземете го електронското издание на брошурата „Бели лепила за плочки“ ...

Повеќе
Image

Противлизгачки систем за заштита на бетонски патеки

Превземете електронско издание на брошурата ...

Повеќе
Image

„Бела када“ - принципи и методологија на изведба

Преземи електронско издание на брошурата „Бела када“- принципи и методологија за изведба ...

Повеќе
Image

АДИНГ системи и технологии за санација и заштита на армиранобетонските конструкции, во согласност со европски стандард EN 1504

Преземи електронско издание од брошурата - Адинг системи и технологии за санација и заштита на армиранобетонските конструкции, во согласност со европски стандард EN 1504   ...

Повеќе