Хидроглет П

Саморазлевачка смеса на цементна основа за порамнување на нерамнини кај бетонски подни површини или цементни кошулки, пред поставување на завршна подна обработка од паркет, ламинат, таписон, PVC под. Максимална дебелина за нанесување на Хидроглет-П во еден слој е до 3mm. Поставувањето на подната обработка може да се изведе по 48h, при континуирана температура од 20°C.

Останати производи од оваа палета
Image
Хидроглет П1