Image 2 Јул

АДИНГМАРКЕР П, боја за обележување на патишта и паркиралишта

АДИНГМАРКЕР П е боја за обележување на патишта, паркиралишта и патна сигнализација. Може да нанесува на асфалтна и бетонска подлога, на хоризонтални и вертикални површини. За обезбедување на рефлекти...

Повеќе
Image 2 Апр

Адингстатик системи

Во современата индустрија честопати се користат гасни, течни и прашкасти суровини кои под одредени услови можат да предизвикаат експлозија. Самиот технолошки процес во погоните (дозирање, мешање, мел...

Повеќе
Image 28 Фев

Aдинг - Решенија за водонепропусност на конструкции, систем „БЕЛА КАДА"

Изградбата на објекти во развиени, густо населени градски средини често условува тесен ископ на подземната темелна конструкција од објектот, каде што не е изводливо поставување на класична хидроизола...

Повеќе
Image 31 Авг

ДЕКОСИЛ ПЛУС - Заштитен транспарентен премаз за импрегнација на цементни и камени површини

ДЕКОСИЛ ПЛУС е заштитен транспарентен премаз (лак) на метакрилатна основа за импрегнација на цементни и камени површини. Се користи за завршна обработка на бетонски подлоги со затворена структура как...

Повеќе
Image 31 Авг

ОПЛАТИН МИКС - Средство за подмачкување на опрема за производство, транспорт и вградување на бетон

Оплатин Микс е средство наменето за премачкување на опремата за изработка, транспорт и вградување на бетон или малтер, која е во директен контакт со свежата бетонска/ малтерска мешавина, со цел истат...

Повеќе
Image 30 Авг

ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗИ ЗА ТУНЕЛИ (преку пример од р.Црна Гора)

Армираниот бетон како градежен материјал овозможува висока трајност на објектите поради својството на бетонот во текот на времето ги подобрува своите јакосни карактеристики и да ја штити арматур...

Повеќе
Image 24 Апр

ИЗРАБОТКА НА БЕТОНСКИ БАЗЕНИ

Се почест е трендот на изработка на армирано бетонски базени за релаксација и рекреација. Па така, се изведуваат базени во различни големини и форми, отворени и покриени базени, со слатка или со со...

Повеќе
Image 8 Апр

Подобрување на квалитетот на префабрикуваните бетонски елементи со примена на адитивите од АДИНГ

ПРЕПОРАКИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ПРЕФАБРИКУВАНИ БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - „ПБЕ“ (павер елементи, бекатонски плочки, бетонски коцки - термини кои најчесто се користат за овој тип на градежни елем...

Повеќе
Image 31 Авг

Изработка на тениски и други спортско-рекреативни терени на акрилатна основа

Денешната форма на играта, тенисот ја добил во Франција , кога во текот на XVI, XVII и XVIII век тенисот станал спорт на благородниците и кралското семејство. Потоа се проширил низ Европа, а најпопул...

Повеќе
Image 3 Јул

Хидроизолација на санитарни јазли

Кај просториите, кои имаат директен контакт со вода и влага (бањи, санитарии, кујни) функционалноста и одржувањето се примарни за здрав и нормален живот. Поради тоа нивната изведба, санација и реконс...

Повеќе
Image 6 Апр

Хидроизолација на проодна кровна тераса и балкон

Рамните кровни конструкции и балконите претставуваат елементи на објектот кои се најмногу изложени на надворешни атмосферски влијанија. Во зависност од потребите, рамните кровови можат да бидат реш...

Повеќе
Image 26 Ное

Како да се заштитат од влага нови ѕидови од камен и да се санираат старите?

Автор: дипл.град.инж. Иванка Ќупев За да се обезбеди трајноста, функционалноста, сигурноста и естетскиот изглед на градежните елементи (фасадни ѕидови, греди, столбови, потпорни ѕидови), кои се...

Повеќе
Image 16 Сеп

Санација на армирано-бетонските конструкции согласно европскиот стандард EN 1504

Автор: Бојан Дамчевски, дипл.инж.град. Во последно време, сè почесто се присутни проблемите на санација на бетонските и армирано-бетонските елементи и конструкции, кои од која и да б...

Повеќе
Image 6 Јул

Епоксидни подни системи

Автор: Александра Петровска дипл.инж.арх. Епоксидните подови се широко прифатено решение за завршен слој на подната површина. Тие имаат одлична адхезија на бетонски подлоги, голема јачина...

Повеќе
Image 9 Апр

Термоизолациона фасада – неопходна потреба на современото домување

Автор: дипл. арх. Марија Гиновска ПОТРЕБА Потребата од добра термичка обработка на објектите е актуелна во јавноста поради ефектите што ги има во заштедата на финансиите, преку заштеда на ...

Повеќе
Image 3 Фев

Реновирање на бањи, кујни и тоалети – постапка и совети

Автор: дипл.град.инж. Будимир Спировски Реновирањето на бањи, кујни и тоалети, претставува зафат кој бара обмислување за избор, набавка и вградување на голем број материјали, почнувајќи од во...

Повеќе
Image 30 Јан

Совети: Како да одберете соодветно лепило за плочки?

Автор: дипл.град.инж. Симоновски Иванчо Најчести проблеми кои се појавуваат кога се работи за површини обложени со плочки (бањи, ходници, холови, балкони, тераси и сл.), се одлепување на пл...

Повеќе
Image 20 Јан

Најдобро решение за зимско бетонирање и до -20°C

Автор: дипл.град.инж. Никола Узунов Во случаите кога амбиенталната температура се спушта пониско од 5°C, вообичаените методи за бетонирање не можат повеќе да се применуваат. Ниската темпе...

Повеќе
Image 8 Јан

АДИНГ во Казахстан – изградба на автопатишта со цементно-бетонски коловоз

Автор: дипл.град.инж. Слободан Миниќ Во 2007 година во Казахстан започна грандиозен потфат за реконструкција и изградба на инфраструктурната мрежа на земјата. Почетниот акцент наменски е ст...

Повеќе