РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф1

Полимер-циментова възстанивяваща замазка за репарация на участъци с дебелина 0,3-0,7 cм, с контролирано свиване, армирана с полипропиленови влакна. Използва се за възстановяване на повредени и разрушени бетонни и стоматобетонни конструкции, както и циментови замазка, стоматобетонни платна на мостове, силози, басейни, резервоари, канали и фасадни циментови замазки.

Други продукти от тази гама
Image
АДИНГПОКС Н
Image
РЕПАРАТУР ПЕНЕТРАТ
Image
РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф2
Image
РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф4
Image
РЕПАРАТУР ГЛЕТ
Image
УСКОРИТЕЛ Ч
Image
Адингпокс аква
Image
Репаратур малтер ФС2
Image
Адингпокс аква прајмер
Image
Адингпокс И