Управление

Управлението се осъществява от органите на дружеството:

• Събрание на акционери
• Надзорен съвет
• Управителен съвет

Всеки един от органите е напълно самостоятелен и със строги безгранични функции. Членуването е съгласно основните законови разпоредби.

Надзорен отбор

Image

Белев Александар

дипл. град. инж.  CV

Председател на Надзорния отбор

Image

Петровска Александра

дипл. инж. арх. CV

Заместник председател на Надзорния отбор

Image

Филипоски Филип

дипл.инж. шум.  CV

Член на Надзорния отбор

Image

М-р. Янков Раде

дипл. правник CV

Независен член на Надзорния отбор