ВИЗИЯ: Създаваме решения и технологии и допринасяме за устойчивото развитие на партньорите, общността и околната среда.

МИСИЯ: Произвеждаме химически добавки съгласно нуждите на строителната и циментовата промишленост, които създават добавена стойност.