Управление

Управлението се осъществява от органите на дружеството:

• Събрание на акционери
• Надзорен съвет
• Управителен съвет

Всеки един от органите е напълно самостоятелен и със строги безгранични функции. Членуването е съгласно основните законови разпоредби.

Управителен отбор

Image

Благой Дончев

дипл. град. инж. CV

Председател на Управителния отбор и генерален директор на компанията

Image

Зоран Петровски

дипл. инж. арх. CV

Заместник председател на Управителен отбор и заместник генерален директор

Image

Дончева Рајатоска Ваня

дипл. инж. арх. CV

Член на управителен отбор и заместник генерален директор на компанията и Управител на Биро Проект Дооел, Скопие

Атанасовски Горан

дипл. екон. CV

Член на управителен отбор и изпълнителен директор

          

Цеков Дaниел

дипл. град. инж. CV

Член на управителен отбор и изпълнителен директор