Image

Адинг системи и технологии за саниране, възстановяване и защита на стоманобетонни конструкции, в съответствие с Европейски стандарт EN 1504

Изтегляне брошура „Адинг системи и технологии за саниране, възстановяване и защита на стоманобетонни конструкции, в съответствие с Европейски стандарт EN 1504“ ...

Повече
Image

Видове цимент, видове добавки за бетон и класове на експозиция на бетона, съгласно европейските стандарти (кратки таблици)

Кратка таблица: ВИДОВЕ ЦИМЕНТ И ТЕХНИЯТ СЪСТАВ СЪГЛАСНО EN 197-1 (изтеглете версията за печат) Кратка таблица: ВИДОВЕ ДОБАВКИ ЗА БЕТОН И ТЯХНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО EN 934  (изтеглете ...

Повече
Image

Продуктов каталог

Изтегляне "ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ" ...

Повече
Image

Защита на стоманобетонни конструкции от пътната инфраструктура и обекти изложени на карбонизация

Изтегляне брошура  “Защита на стоманобетонни конструкции от пътната инфраструктура и обекти изложени на карбонизация” ...

Повече
Image

Методология за изпълнение на циментови индустриални подове с Подинг К и Декосил В

Изтегляне брошура "Методология за изпълнение на циментови индустриални подове с Подинг К и Декосил В" ...

Повече
Image

Материали и технологии за тунелно строителство

Изтегляне брошура „Материали и технологии за тунелно строителство“ ...

Повече
Image

Противохлъзгащи системи за защита на пешеходни пътеки

Изтегляне брошура „Противохлъзгащи системи за защита на пешеходни пътеки“ ...

Повече