Листовки за ползване на материали:

1. Изтегляне листовка за Хидромал флексДвукомпонентна система за еластична хидроизолация на циментова основа. 

2. Изтегляне листовка за Ексмал 1 - Еднокомпонентен, готов саморазливен разтвор на циментова основа, изплозва се за конструктивни санации на бетонови и армирани бетонови елементи, за заливане на анкери, за подливане на основи на носачи, подкранови греди и машинни основи.

3. Изтегляне листовка за Адинг бетоконтакт - Основа за циментови мазилки, лепила и маси за шпакловка