СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ НА „АДИНГ България ЕООД“
Image

Съгласно Приложение III от Регламент (ЕС) №. 305/2011 голяма част от продуктите на производствената програма на АДИНГ България ЕООД притежават EN Сертификати за фабричен производствен контрол, а с това и правото на сертифицираните продукти да се постави маркировка CE.
С тези сертификати се потвърждава, че с фабричен производствен контрол сертифицираните продукти са в съответствие с изискванията на следващите европейски норми:

ЕN 934-2:2009 +A1:2012

Добавки за бетон, мазилка и инжекционна смес
- Част 2: Добавки за бетон - Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

 PDF CERTIFICATE

CE сертификат маркировката позволява безпрепятствен пласмент на продуктите на единния пазар на държавите-членки на ЕФТА и на Европейския съюз.

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ НА „АДИНГ АД Скопие“
Image

Съгласно Приложение III от Регламент (ЕС) № 305/2011 голяма част от продуктите на производствената програма на АДИНГ АД Скопие притежават EN Сертификати за фабричен производствен контрол, а с това и правото на сертифицираните продукти да се постави маркировка  

С тези сертификати се потвърждава, че с фабричен производствен контрол сертифицираните продукти са в съответствие с изискванията на следващите европейски норми:

ЕN 934-2:2009+А1:2012 Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.

- Част 2: Добавки за бетон-Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране.

ЕN 934-3:2009+А1:2012 Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.

- Част 3: Химични добавки за разтвор и зидария-Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране.

EN 934-4:2009  Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.

- Част 4: Добавки за инжекционни смеси за предварително напрегнати кабели - Определения, изисквания, съответствие, маркировка и маркировка

ЕN 934-5:2007 Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.

- Част 5: Химични добавки за торкетбетон-Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране.

 Изтегли сертификата   

EN 1504-2:2004 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции

- Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона-Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. 

ЕN 1504-3:2005 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. 

- Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи- Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. 

ЕN 1504-4:2004 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 

- Част 4: Конструктивно залепване - Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. 

EN 1504-6:2007 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 

- Част 6: Анкериране на стоманена арматура

EN 1504-7:2006  Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор.

- Част 7: Защита от корозия на армировката

 Изтегли сертификата

 маркировката позволява безпрепятствен пласмент на продуктите на единния пазар на държавите-членки на ЕАСТ и Европейския съюз.