Адинг е една от водещите бизнес компании в Европа, за производство и продажба на химически материали за строителството и инженерна дейност. Основана още през 30.05.1969 година компанията успешно гради имидж на сериозен и стабилен партньор чиито основни цели са качество на производството и задоволяване изискванията на своите клиенти. С внасяне на закон за обществен капитал и приватизация на предприятията, АДИНГ започва цялостна приватизация която, окончателно е завършена и регистрирана в търговския регистър през 1996г.

Централата на компанията е в Скопие, Р. Северна Македония където е разположена и най-голямата производствена част. 

Image

Екипите от експерти на АДИНГ всекидневно следят и анализират новите нужди в строителството съвместно със своите партньори. Неизменна част от АДИНГ са и дъщерните фирми, които имат различни дейности.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ:

БИЗНЕС ЦЕНТЪР АДИНГ, Скопие,
ИНВЕСТ А, Скопие,
БИРО ПРОЕКТ, Скопие,
ЛА – ХЕМИЯ, Скопие                                


ПО СВЕТА:

АДИНГ Белград, Сърбия,
АДИНГ България,
АДИНГ Хелас, Солун, Гърция
АДИНГ Казахстан,

Преследвайки глобалните пазарни развития, днес компанията чрез своите представителства присъства в райони от Югоизточна Европа, Близкият Изток и Азия.

Непрекъснатата иновация и подобренията на нашите материали, водят компанията до едно ново и по-високо технологично ниво.