АДИНГ е компания за производство и продажба на химически материали за строителството със седалище в Скопие, Р. Северна Македония, учредена на 30.05.1969 година. Постоянно присъстваме и сме активни на пазарите чрез дистрибутори и наши представителства в Югоизточна Европа, а също така предлагаме продукти и в останалата част на Европа, Близкия изток, Азия и Африка. Разполагаме и с производствен завод в Република България (АДИНГ България), представителство в Сърбия (АДИНГ Белград), и по този начин достигаме и до Р. Казахстан.

Пазарът ни разпознава като фармацевти в строителството. Ние създаваме решения и технологии, които решават най-специфичните строителни проблеми. Продуктите са само една съставка и една част от общата добавена стойност, която създаваме. Нашата основа е в придобитите знания и опит, както и в предаването им между поколенията професионалисти.

Силата и бъдещето на компанията е в служителите, затова насърчаваме и поощряваме независимостта и почтеността. Ние поддържаме система от посветени и отговорни децентрализирани екипи от експерти, които си сътрудничат ефективно помежду си за постигане на целите. Служители, които осъзнават бъдещето, висока социална отговорност, посветени на широка иновация в компанията.

Ние се ръководим от нашите основни ценности като компания. Рентабилност, но и устойчивост и собствен принос за изграждането на по-добро утре. Компанията има отговорност към бъдещето и изхожда от факта, че изменението на климата не е абстрактно понятие от утрешния ден, то е тук и се случва сега. Ето защо нашата първа цел е непрекъснато инвестиране в създаването на продукти и решения за устойчиво бъдеще, които ще повлияят на намаляването на емисиите на CO2 от строителната и циментовата индустрия.

Image

Добавките за бетон и добавките циментовата промишленост са постоянна помощ в производствените процеси на производителите на бетон и цимент. Те пряко влияят върху производителността, изразходваната енергия и количеството емисии на CO2. Това означава устойчиво развитие за нас и подкрепа за устойчивото развитие на нашите партньори, чрез намаляване на въздействието, което оказваме върху околната среда.

Освен добавките, значителна част от продуктовото портфолио е предназначено за рехабилитация, реконструкция и защита на стоманобетонни конструкции. Повече от 100 години стоманобетонът е най-използваният материал и е навсякъде около нас. Ние удължаваме жизнения цикъл на съществуващите стоманобетонни конструкции, а новите ги защитаваме и ги правим устойчиви на интензивни химични и физични агресии, вследствие на по-тежките условия на експлоатация.

Цялото продуктово портфолио съдържа повече от 100 стандартни продукта, които включват и продукти за довършителни работи във всички области на строителството. Освен това, нашият подход „tailor-made“ включва допълнителни 50 продукта, които се изработват по поръчка и съгласно специфичните нужди на обектите и клиентите.

Втората поставена цел е неутрализиране на всякакви преки негативни последици от нашата дейност върху околната среда до 2030 година, ефективно използване на ресурсите и принос в борбата с изменението на климата. Това означава производство, базирано на 100% собствени енергийни източници и пълна енергийна ефективност, оптимизиране на оперативните разходи, използване на ресурси и суровини и продукти, базирани на екологични компоненти.

Групата АДИНГ днес има 150 служители. Около 90 от тях са служители в компанията майка. Преобладават инженерните кадри, разпределени по сектори като контрол на качеството, научноизследователска и развойна дейност, техническа поддръжка и продажби и др.

Компанията поддържа култура на социално отговорна работа и прозрачност, с редовни публично достъпни финансови отчети и отвореност към обществеността. Организирана е като акционерно дружество, като акциите на АДИНГ се търгуват на официалния пазар на Македонската фондова борса за котирани ценни книжа, и също така притежава и компании в нейна пълна и частична собственост:

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ:

БИЗНЕС ЦЕНТЪР АДИНГ, Скопие,
ИНВЕСТ А, Скопие,
БИРО ПРОЕКТ, Скопие,
ЛА – ХЕМИЯ, Скопие                                

ПО СВЕТА:

АДИНГ Белград, Сърбия,
АДИНГ България,

Дългогодишният маркетингов девиз на компанията е да бъде „част от всеки строеж“.

МИСИЯ: ПРОИЗВЕЖДАМЕ ХИМИЧЕСКИ ДОБАВКИ СЪГЛАСНО НУЖДИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА И ЦИМЕНТОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КОИТО СЪЗДАВАТ ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ.

ВИЗИЯ: СЪЗДАВАМЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ И ДОПРИНАСЯМЕ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ, ОБЩНОСТТА И ОКОЛНАТА СРЕДА.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

ФОКУС ВЪРХУ КУПУВАЧА - Поставяме купувача на първо място. Изграждаме дългосрочни отношения и споделяме нашите ценности с купувача.

ДОСТОЙНСТВО Отнасяме се с уважение към другите и искаме уважение. Нашата най-голяма инвестиция са служителите. Поддържаме култура на прозрачност, говорим открито, равни сме и признаваме отдадеността и ангажираността.

ИНТЕГРИТЕТ  Водим и действаме почтено, чрез пример и интегритет. Включваме нашите ценности в ежедневието и сме добър пример за останалите.

ЗНАНИЯ - Създаваме и предаваме знания. Опитът и знанията са основа за развитие, лично и професионално. Ние споделяме и насърчаваме знанията, търсим нови решения и технологии.

ИНОВАЦИЯ Всеобхватно и непрекъснато подобряване на продуктите и процесите. Заедно строим и поддържаме нашия дом. Помощта от всеки човек в компанията е добре дошла.

УСТОЙЧИВОСТ - Рентабилност, но също така и постоянен ангажимент към мисията за устойчиво бъдеще. Фокусирани сме върху нашия растеж, но го виждаме като основа за здравословно бъдеще и среда за новите поколения.