Фирмите членки на група АДИНГ

Бизнес Център АДИНГ, Скопие
Тел: + 389 2 20 31 424 
Адреса: ул. Кузман Шапкарев бр. 5 1060 Скопје
E-mail: info@bc-a.com.mk
Web: www.bca.mk

Image

„Бизнес Център Адинг” ЕООД Скопие, е компания, учредена през 1991 г. с основна дейност търговия на едро със строителни материали. Структурата на продуктите, която е представена в търговската гама е за нуждите на строителството с асортимент от местни и чуждестранни марки.
„Бизнес Център Адинг” е дистрибутор и представител на мембрани за покриви Firestone, TPH материалите за инжектиране и системите за хидроизолация и отводнителни системи и канали Graspointner.

ИНВЕСТ-А, Скопие
Тел: + 389 2 20 50 980
Адреса:  ул. Кузман Шапкарев бр. 5 1060 Скопје
E-mail: investa@investa.com.mk
Web: www.investa.com.mk

Image

Инвест А” ЕООД Скопие, е компания, учредена през 2001 г. с основна дейност за довършителни и ремонтни работи в строителството с материали от производствената програма на „Адинг” и материали от чуждестранни фирми, които представляват „Бизнес Център Адинг”. Фирмата разполага с опитен инженерен персонал от архитектурен и строителен профил и съответно оборудване и инструменти за дейностите, които извършва.
„Инвест - А” притежава А лиценз за надзор на строителство на сгради от първа категория и Б лиценз за изпълнител на строежи от втора категория, със забележителен референтен списък на важни административни и търговски обекти в Р. Македония и региона.

БИРО ПРОЕКТ, Скопие
Тел: + 389 71 237 668
Адреса: Ул.Васил Ѓоргов бр.21, вл.2, лок.8, 1000 Скопје
E-mail: biroproekt@biroproekt.com.mk
Web: www.biroproekt.com.mk

Image

„Бюро проект” ЕООД, е компания, основана през 2002 г., която предлага списък на услуги в областта на проектирането, оценката на недвижими имоти, градинарството и маркетинга. Проектантският екип изработва всички етапи в процеса на проектирането и притежава всички необходими лицензи и разрешителни за проектиране, надзор и одит, а също така притежава лиценз за оценка на недвижими имоти. За градинарското и партерното озеленяване задължен е специализиран екип за проектиране и изпълнение.
„Бюро Проект” е дъщерна фирма, която се грижи за целия имидж на всички фирми от бизнес системата „Адинг”. В частта на маркетинговите услуги „Бюро Проект” предлага подкрепа в областите на - графичен дизайн, управлението на корпоративни събития и връзките с обществеността.

ЛА ХЕМИЯ, Скопие
Тел: + 3892 2034 861
Тел: + 3892 2034 862
Факс: + 3892 2034 864
Адреса: Новоселски пат (ул.1409) бр.11 п.ф. 98, 1060 Скопје
E-mail: info@lahemija.com.mk
Web: www.lahemija.com.mk

Image

Ла Хемия” е партньорска фирма, основана през 2001 г. в Скопие в частична собственост на „АДИН” и гръцки партньори. Нейната основна дейност е търговия на едро и дребно с химически продукти за строителството и индустрията.