СУПЕРФЛУИД

Суперпластификатор за бетони и разтвори с висока степен на редукция на вода. Отговаря на: EN 934-2 Табела 3.1 и 3.2

Други продукти от тази гама
Image
ФЛУИДИНГ
Image
ФЛУИДИНГ М
Image
СУПЕРФЛУИД М1
Image
СУПЕРФЛУИД 21M
Image
СУПЕРФЛУИД 21Ф
Image
АДИНГПАВЕР
Image
ХИДРОЗИМ T
Image
ХИДРОЗИМ ФЛУИД
Image
ХИДРОФОБ ФЛУИД
Image
ХИДРОФОБ 21
Image
УСПОРУВАЧ Д2
Image
ПОРОЧИНИТЕЛ
Image
ВРЪЗКА У
Image
СУПЕРФЛУИД 21AM
Image
Ингунит T ЕКО
Image
Флуидинг МС
Image
Флуидинг М1М
Image
Суперфлуид М1М
Image
Суперфлуид Т
Image
Суперфлуид 21МС ЕКО
Image
Суперфлуид 21 ЕКО
Image
Суперфлуид 21М ЕКО
Image
Суперфлуид 21М1М ЕКО
Image
Суперфлуид 21М1М
Image
Комплексинг С
Image
Хидрофоб Т
Image
Ингунит Т
Image
Ингунит ТС ЕКО
Image
Успорувач Д2Ш
Image
Интензификатор
Image
Поромел У